SIK SORULAN SORULAR

SAĞLIKLI YAŞATAN İNŞAAT TEKNOLOJİSİ !
Ana SayfaSSS

SIK SORULAN SORULAR

Cevabı bulabildiniz mi?

Tüm inşaat süreci için gerekli olan evraklardır.

   Harçlar
  1. Bina İnşaat Harcı
  2. Toprak Harfiyat Harcı
  3. Plan Proje Tasdik Harcı
  4. Yapı Kullanma İzin Harcı
  5. Harç Hesapalama

İskan Nedir?


İskan işlemlerine başlamak için öncelikle binanın tamamlanmış olması gerekir. Kat irtifakı yapılmış ise, ilgili belediyeye başvurulur ve binanın projeye uygunluğu denetlenir. Bu denetim sonucunda, inşaatın daha önce sunulan projeye uygun olduğu tescillenir ise, belediye tarafından “Yapı Kullanma İzin Belgesi” veya diğer adıyla “İskan” verilir.

 1. İskan nasıl Alınır
 2. İskan belgesi almak için, yapı tamamlandıktan sonra daha önce projenizi onaylayan belediyenin İmar Müdürlüğü’ne bir başvuruda bulunulur. Bu başvuruda yapının tamamlandığına dair bir dilekçe verilir. Verilen bu dilekçe üzerine, belediye tarafından ilgili yapı yerinde denetlenir ve önceden sunulan projeye uygunluğu kontrol edilir. Eğer herhangi bir uygunsuzluk bulunmaz ise “yapı kullanım izin belgesi” verilir.

 3. İskansız Bina Olur mu?
 4. Kat irtifakının üstüne iskan da alındığında, bu inşaatın projeye uygun olarak yapıldığı tescillenmiş olur. İskan tüm apartman için alınır ve tüm kat maliklerine belirli bir masraf çıkar. Bu durum zaman zaman, tamamlanmış binalarda iskan alınamamasına neden olmaktadır. Bazı bankalar, konut kredisi için tek başına kat irtifakını yeterli görmez ve iskân şartı arar. Bundan dolayı, konut projeye uygun yapılsa dahi, iskânı olmayan bir konutu almak bazı zorluklar ve riskler barındırabilir.

 5. İskan Sorgulama
 6. İskan ruhsatı sorgulama, binanın bulunduğu ilgili belediyenin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanım İzni birimlerinde yapılır. İskan ruhsatı sorgulaması öncesi emin olunması gereken iki ana başlık bulunur: Birincisi binanızın ruhsat süresinin geçmemiş olması, ikincisi binanın ilgili yasa ve mevzuata uygun bir biçimde inşa edilmiş olmasıdır.

 7. İskan Sonrası Tapu Değişimi
 8. Belediyelerin iskan işlemini Tapu Kadastroya bildirmesi, Tapu Müdürlüğünün de kendi kayıtlarında gerekli güncellemeleri yapması gerekir. Her tapuda yer alan “Tapunun Cinsi” kısmı, iskan alınmadan önce Tapu Dairesi Kat Mülkiyeti kütüğünde “arsa” olarak görünürken, alındıktan sonra “bina” şeklinde değiştirilir. Bu sayede artık bağımsız bölüm sahipleri kendi konut ya da iş yerlerinin kat mülkiyeti tapusunu alabilir.

 • Telefon No

 • +90 312 666 6266

 • YDA Center No:158 , Çankaya, Ankara, Türkiye PK:06510

 • Merkez , Türkiye


 • Telefon No

 • +90 850 207 3130

 • Atatürk Mahallesi Meriç Caddesi No:2/3 PK:34758

 • Ataşehir / İstanbul, Türkiye